สรุปเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 3 (ส33101) : เศรษฐศาสตร์

เดี๋ยวจะเขียนของหน้าที่ผลเมืองต่อนะครับ
สั่ง Print จากตัว Scribd ข้างล่างได้เลยนะครับ หรือ โหลดเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ครับ
[ipaper id=12747576]