FightFlood for Android: จากเริ่มต้นถึงหนึ่งพันผู้ใช้

ห่างหายจากการเขียนบล็อกมานาน วันนี้จะขอเล่าเกี่ยวกับ Android App ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยละกันครับ

FightFlood for Android เป็น Android Application ที่ผมได้ทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Android สามารถใช้งานเว็บไซต์ Fightflood.com ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย FightFlood.com เป็นเว็บไซต์ที่แสดงรายการสินค้าในช่วงน้ำท่วมที่จำเป็นเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม หรือแม้แต่ถุงดำว่าร้านไหนมีของชนิดไหนบ้างจำนวนเท่าใด ทั้งนี้โครงการหาอะไรที่ไหนดีและเว็บไซต์ FightFlood.com เป็นโครงการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(more…)